wyszukiwarka produktów NINO
a

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. DANE OSOBOWE

 • Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony sklepu internetowego www.nino.pl (dalej: Klienci)  jest  spółka pod firmą: Nino Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy pod adresem: ul. Juliusza Słowackiego 1, 85-008 Bydgoszcz, telefon: 881 20 20 30, e-mail: biuro@nino.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000693427, REGON: 368169745, NIP: 9671397041, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział XIII Gospodarczy KRS, posiadająca kapitał zakładowy: 50.000,00 zł, opłacony w całości (dalej: Sprzedawca).
 • Przekazanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie wymaganych danych:
 • w procesie Rejestracji – uniemożliwia założenie Konta Klienta;
 • w procesie składania zamówienia jednostkowego bez Rejestracji – uniemożliwia złożenie i realizację Zamówienia Klienta;
 • w przypadku korzystania z formularza kontaktowego – uniemożliwia wysłanie wiadomości
  do Sprzedawcy;
 • w przypadku woli korzystania z usługi tzw. newsletter – uniemożliwia otrzymywanie newsletter`a od Sprzedawcy.
 • Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie dla celów: świadczenia usług nieodpłatnych związanych z prowadzeniem Konta Klienta, świadczenia usług nieodpłatnych związanych z korzystaniem z formularza kontaktowego, obsługi zamówień i związanych z wykonaniem umów sprzedaży, chyba że Klient wyrazi wyraźną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę również w innych objętych wyraźną zgodą Klienta konkretnych celach, w tym w celach otrzymywania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219, ze zm.) w formie newslettera.
 • Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2016 roku, poz. 922, ze zm.).
 • Każdy Klient ma prawo: dostępu do ich treści, do ich poprawiania, do żądania ich usunięcia, a dodatkowo w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisów prawa – do żądania zaprzestania ich przetwarzania. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych
  ze zbioru danych prowadzonego przez Sprzedawcę, w tym w przypadku usunięcia Konta Klienta przez Klienta, z zastrzeżeniem zdania następnego. Sprzedawca ma możliwość odmówienia usunięcia danych osobowych Klienta, w przypadku, gdy Klient zalega z płatnościami należnych kwot na rzecz Sprzedawcy lub naruszył regulamin sklepu internetowego www.nino.pl, w szczególności obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne z ww. przyczyn, dla celów dochodzenia tych należności lub też ustalenia odpowiedzialności.
 • Sprzedawca informuje, że:
 • w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pośrednictwem systemu przelewy24.pl – dane osobowe Klienta są przekazywane przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do realizacji płatności spółce pod firmą PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4 500 000 złotych, w całości opłaconym, wpisanej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza;
 • przekazuje dane osobowe Klienta dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy Produktów.

II. COOKIES

Strona sklepu internetowego www.nino.pl wykorzystuje pliki tzw. cookies (ciasteczka) stanowiące dane informatyczne zapisywane przez serwery internetowe Sprzedawcy na urządzeniu końcowym Klienta. Klienci za pomocą wyboru stosownej opcji przeglądarki internetowej mogą w każdym czasie dokonywać zmian w zakresie ustawień dotyczących plików tzw. „cookies”, w tym szczególności poprzez zablokowanie wykorzystywania plików tzw. „cookies” bądź ich usunięcie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików tzw. „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki wykorzystywanej przez Klienta. Zezwolenie na korzystanie z plików tzw. „cookies” bądź niewyłączenie tej opcji, jeżeli jest ona włączona domyślnie, oznacza, że tzw. „cookies” będą zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta, a strona sklepu internetowego www.nino.pl będzie mogła uzyskiwać do nich dostęp. Sprzedawca informuje, że wyłączenie tzw. plików „cookies” przez Klienta może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony sklepu internatowego www.nino.pl lub uniemożliwić
to korzystanie. Mechanizm tzw. plików „cookies” nie pozwala na pobieranie przez Sprzedawcę jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta.
Więcej informacji dotyczących tzw. plików „cookies”, w tym wskazanie rodzaju wykorzystywanych
na stronie sklepu internetowego www.nino.pl tzw. plików „cookies”, znajduje się na stronie sklepu internetowego pod adresem http://www.nino.pl/web/cookies/.

Nasza strona używa ciasteczek.
Dowiedz się więcej OK